Verkeersmaatregelen noodsituatie aan de Stuwweg in Maastricht

Van Rens verzorgt de tijdelijke verkeersmaatregelen voor de noodsituatie aan de Stuwweg in Maastricht in opdracht van IDverde. IDverde is de vaste onderhoudspartner van Rijkswaterstaat voor regulier groenonderhoud, civiel onderhoud maar ook voor calamiteiten. Begin dit jaar ontving IDverde een calamiteitmelding van een noodsituatie bij de overlaatdam bij de Stuwweg in Maastricht.

 

Hoogwater

Vanwege de hoogwaterperiode rondom kerst 2023 was de overlaatdam over een breedte van 50 meter beschadigd. Doordat de dam was doorgebroken, ontstond een sterke stroming van het water. Vanwege het risico dat de aanwezige woonboten los zouden raken, werd besloten om de woonbootbewoners te evacueren

Toen de situatie in januari 2024 verergerde en een woonboot losraakte en tegen de brug van de Stuwweg dreigde te botsen, werd de brug onmiddellijk afgesloten voor verkeer om instortingsgevaar te voorkomen. Dankzij nauwe samenwerking met IDverde konden de benodigde tijdelijke verkeersmaatregelen snel en efficiƫnt worden ingezet, waardoor de hersteloperatie aan de Stuwweg in Maastricht succesvol verliep.

Project

Rotterdam The Hague Airport

Lees meer
Lees meer over Rotterdam The Hague Airport

Project

Verkeersmaatregelen steenmeel strooien boven de Maasduinen

Lees meer
Lees meer over Verkeersmaatregelen steenmeel strooien boven de Maasduinen

Project

Postweg Vught

Lees meer
Lees meer over Postweg Vught

Verkeersmaatregelen steenmeel strooien boven de Maasduinen

De medewerkers van onze vestiging Verkeersmaatregelen in Horst hebben het Limburgs Landschap en Bosgroep Zuid Nederland ondersteund met tijdelijke verkeersmaatregelen bij het uitstrooien van steenmeel boven de Maasduinen met een helikopter.

Doel van steenmeel strooien

Steenmeel strooien is een methode om de bodem in bossen te herstellen. De bodem is door decennialang gebruik van kunstmest en stikstofdepositie uit de atmosfeer verarmd. Dit heeft geleid tot verzuring, verlies van mineralen en biodiversiteit. Steenmeel, gemalen gesteente rijk aan mineralen, kan de bodem herstellen en de vitaliteit van bomen verhogen.

Effecten van steenmeel

  • Vermindering van de zuurgraad van de bodem
  • Verbetering van de mineralenbalans
  • Stimulering van de groei van planten en bomen
  • Toename van biodiversiteit
  • Verbetering van de wateropname

 

Steenmeel wordt met een helikopter over het bosgebied verspreid. Dit zorgt voor een gelijkmatige verdeling over een groot oppervlak. De timing is belangrijk: strooien gebeurt in het voorjaar of najaar, wanneer de bladeren van de bomen af zijn. De gebieden waarover steenmeel wordt uitgestrooid, worden afgesloten voor publiek. Hiermee dragen we zorg voor de veiligheid van omwonenden en passanten. We houden ons aan alle veiligheidsvoorschriften. Dieren hebben weinig tot geen last van de werkzaamheden.

Project

Rotterdam The Hague Airport

Lees meer
Lees meer over Rotterdam The Hague Airport

Project

Bebording en verkeersveiligheid Distripark Maasvlakte

Lees meer
Lees meer over Bebording en verkeersveiligheid Distripark Maasvlakte

Project

Postweg Vught

Lees meer
Lees meer over Postweg Vught