Verkeersmaatregelen steenmeel strooien boven de Maasduinen

De medewerkers van onze vestiging Verkeersmaatregelen in Horst hebben het Limburgs Landschap en Bosgroep Zuid Nederland ondersteund met tijdelijke verkeersmaatregelen bij het uitstrooien van steenmeel boven de Maasduinen met een helikopter.

Doel van steenmeel strooien

Steenmeel strooien is een methode om de bodem in bossen te herstellen. De bodem is door decennialang gebruik van kunstmest en stikstofdepositie uit de atmosfeer verarmd. Dit heeft geleid tot verzuring, verlies van mineralen en biodiversiteit. Steenmeel, gemalen gesteente rijk aan mineralen, kan de bodem herstellen en de vitaliteit van bomen verhogen.

Effecten van steenmeel

  • Vermindering van de zuurgraad van de bodem
  • Verbetering van de mineralenbalans
  • Stimulering van de groei van planten en bomen
  • Toename van biodiversiteit
  • Verbetering van de wateropname

 

Steenmeel wordt met een helikopter over het bosgebied verspreid. Dit zorgt voor een gelijkmatige verdeling over een groot oppervlak. De timing is belangrijk: strooien gebeurt in het voorjaar of najaar, wanneer de bladeren van de bomen af zijn. De gebieden waarover steenmeel wordt uitgestrooid, worden afgesloten voor publiek. Hiermee dragen we zorg voor de veiligheid van omwonenden en passanten. We houden ons aan alle veiligheidsvoorschriften. Dieren hebben weinig tot geen last van de werkzaamheden.

Project

Rotterdam The Hague Airport

Lees meer
Lees meer over Rotterdam The Hague Airport

Project

Bebording en verkeersveiligheid Distripark Maasvlakte

Lees meer
Lees meer over Bebording en verkeersveiligheid Distripark Maasvlakte

Project

Postweg Vught

Lees meer
Lees meer over Postweg Vught