Bewegwijzering

Onze vakmensen stellen met passie bewegwijzeringsplannen op, op basis van wet- en regelgeving. Ook het ontwerpen en produceren, het plaatsen van de borden op correcte wijze en beheer en onderhoud hiervan nemen wij in handen.

Goed leesbare bewegwijzeringsborden met duidelijke en herkenbare aanwijzingen, we kunnen niet meer zonder. Automobilisten, voetgangers en fietsers, alle verkeersdeelnemers maken er gebruik van. Onze vakmensen stellen met passie bewegwijzeringsplannen op, op basis van wet- en regelgeving. Ook het ontwerpen en produceren, het plaatsen van de borden op correcte wijze en beheer en onderhoud hiervan nemen wij in handen. De cirkel is rond; en hierin proberen we ook nog zo duurzaam mogelijk te werk te gaan. 

Aanpak op maat
Elke specifieke situatie vraagt om een eigen, gedegen aanpak. Daarom gaan wij bij Van Rens altijd uit van maatwerk. Zo krijg jij precies de Bewegwijzering die past bij jouw asset of project.

Complete dienstverlening
Waar de bewegwijzering ook voor bedoeld is, wij bieden een complete en duurzame oplossing. Van bewegwijzeringspanelen langs rijkswegen en provinciale wegen, tot borden voor toeristische fiets- en wandelknooppuntenroutes. Gemakkelijker kan het niet. Van Rens is uw partner in het bedenken, ontwerpen, maken, beheren en onderhouden van bewegwijzering. Vanaf het allereerste plan tot en met het beheer en onderhoud van de bestaande borden. Inclusief de masten en portalen waar ze aan hangen en de fundering in de grond. Daarnaast zorgen we voor een snelle en betrouwbare oplossing bij schades. En dat alles doen we met vakkundige mensen, met verstand van techniek, verstand van verkeersveiligheid en altijd in nauwe samenwerking met u. Wij zorgen voor:

 • Planvorming

  Combineren van richtlijnen, ontwerp en lokale kennis voor een unieke oplossing, passend bij de lokale situatie.

  Het opstellen en toetsen van bewegwijzeringsplannen conform de CROW-richtlijnen
  Het toetsen van de inpasbaarheid (zowel bovengronds als ondergronds)
  Het opstellen van ramingen van bewegwijzeringsplannen

 • Ontwerp

  Een vaste partner die meedenkt en klaarstaat met een oplossing, passend bij de lokale situatie.

  Ontwerp en engineering van ondersteuningsconstructies (inclusief funderingen)
  Toetsen bestaande ondersteuningsconstructies op herbruikbaarheid
  Opstellen van verkeersmanagementplannen
  Ontwerpen van verkeersmaatregelen
  Adviseren met betrekking tot de bodemkwaliteit en uitvoeren van (aanvullend) bodemonderzoek conform de CROW-richtlijnen (zoals CROW 400).

 • Realisatie

  Met eigen personeel en onze ervaren partners hebben wij de benodigde kennis en kunde in huis.

  Productie van bebording (zowel statisch als dynamisch)
  Productie van ondersteunings-constructies en funderingen
  Plaatsen van funderingen, ondersteuningsconstructies en borden
  Uitvoeren van diverse nevenwerkzaamheden, waaronder het aansluiten van voedingen, dynamische bebording en herstel van verhardingen
  Uitvoeren bodemsaneringen conform de richtlijnen

 • Beheer, onderhoud en vervangingen

  Een snelle en betrouwbare oplossing voor het leveren van ondersteuningsconstructies en bewegwijzeringsborden bij schadegevallen

  Areaalbeheer
  Incidentmanagement
  Schadeafhandeling
  Controle en inspectie
  Toetsen bestaande ondersteunings-constructies op herbruikbaarheid
  Snel en duurzaam herstel scheefstand (innovatieve methode met harsinjectie)
  Schoonmaken (periodiek, op verzoek of bij controle & inspectie)
  Plaatsen tijdelijke bewegwijzering (gele borden)
  Opstellen meerjarige onderhouds- en vervangingsplannen 

''Met onze ontwerptechnische kennis hebben wij alle specialismen in huis om al in de voorbereiding mee te denken. Maar daarmee zijn we er nog niet, tot de allerlaatste schroef gaan wij voor het maximale resultaat. Onze mannen zeggen niet zomaar ''wij zijn gewoon de besten''.''

Michel Timmermans

Manager Bewegwijzering


06 15 36 06 40

Project

Grootste Bewegwijzerings bord

Lees meer
Lees meer over Grootste Bewegwijzerings bord

Project

Distripark Maasvlakte

Lees meer
Lees meer over Distripark Maasvlakte