Ingenieursbureau

Van Rens is specialist in het ontwerp en advies van verkeersmaatregelen. Onze deskundigen denken vanaf het begin gericht met je mee om het verkeer in goede banen te leiden.

Of het nu gaat om een woonwijk of een autosnelweg, bij wegwerkzaamheden is het belangrijk in alle situaties veiligheid en duidelijkheid te bieden. Dit vraagt om slim denkwerk en creativiteit vooraf. Van Rens verzekert jou de beste oplossing. Ons ingenieursbureau zijn specialist in het ontwerp en advies van verkeersmaatregelen. Onze deskundigen denken vanaf het begin gericht met je mee om het verkeer in goede banen te leiden. Dit doen wij kostenbewust en met oog voor veiligheid en doorstroming van het verkeer.

Het verkeer verandert: het wordt drukker, toename van zwaar verkeer, afleidingen, snel veranderende technologie, vergrijzing, jonge onervaren (alfa) generatie, etc. Er is veel politieke aandacht voor verkeersveiligheid en milieu. Deze omstandigheden vragen om hernieuwde maatregelen.

Wij ontwikkelen daarom Van Rens Verkeersmanagement, waarin samenwerking centraal staat met overheden, maatschappelijke partijen en verkeersdeelnemers om veiligheid, bereikbaarheid en milieuvriendelijkheid te verbeteren. Zowel op de weg, in de wijk, binnen de gemeente en als in de provincie.

Dat doen wij door / met:

  • Analyse van risico’s: veiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid
  • Verkeersdeelnemers: gedrag en specifieke risico groepen
  • Stakeholders: algemeen en specifieke behoeftes
  • Technologische ontwikkelingen: vanuit verkeerssysteem en de voertuigen
  • Samenwerking: tussen overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties

Totaalpakket

Voor ons team is het belangrijk ons zorgvuldig in te leven, en zorg te dragen voor het totaalpakket van verkeersmaatregelen tijdens de voorbereiding van het desbetreffende project. Het uitdenken van een passende uitkomst tot het bestekgereed aanleveren van producten. Daarbij staat afspraak is afspraak hoog in het vaandel voor ons.

Dit bieden wij:

  • Totaalpakket: van het uitdenken van een oplossing, begroting, tekeningen, bestek en plannen, tot het uitwerken tijdens de uitvoering.
  • Scherp op details: kostenbewust, veilig, conform de richtlijnen en eisen
  • Specialist in verkeersmaatregelen: professionals, expertises.

Programma van Eisen

Ook tijdens de uitvoering van het project zijn wij jouw partner voor de planvorming en het uitwerken van verkeersmaatregelen. Dat biedt jou alle gemak. Ben je benieuwd wat wij precies doen en hoe wij ons als Ingenieursbureau blijven ontwikkelen? Neem gerust contact met ons op, dan praten we samen verder.

De mooiste projecten van ons IngenieursbureauBij het ombouwen van een spoorovergang naar tunnel voor het wegverkeer, verzorgen we niet alleen tijdelijke, maar ook permanente bebording.
Bij grootschalige werkzaamheden stemmen we de verkeersmaatregelen af met onze klant en met de verschillende wegbeheerders om tot het gewenste resultaat te komen.
Inventarisatie en optimalisatie van parkeerverwijzingen, waarbij duurzaamheid centraal staat: waar mogelijk is de bebording hergebruikt en de tekstborden zijn uitgevoerd in bamboe.

Scherp op details

Wij zijn niet content voordat we de beste oplossing voor jou uitgewerkt hebben. Daarbij zijn we vanaf het begin scherp en letten we op details om samen met jou tot de best mogelijke oplossing te komen. Een kostenbewuste oplossing waarbij mobiliteit, veiligheid en productiviteit maximaal gewaarborgd zijn en die geheel voldoet aan alle geldende richtlijnen en eisen. We garanderen hiermee het beste resultaat.

“Van Rens verzekert jou de beste oplossing. Wij zijn specialist in het ontwerp en advies van verkeersmaatregelen. Onze deskundigen denken vanaf het begin gericht met je mee om het verkeer in goede banen te leiden. Dit doen wij kostenbewust en met oog voor veiligheid en doorstroming van het verkeer”.

Meer weten?

Neem contact met ons op

Bel of mail onze specialisten