Projecten Provincie Drenthe

Van Rens Bewegwijzering is in maart van dit jaar uitgenodigd om in te schrijven op twee meervoudige onderhandse aanbestedingen van de Provincie Drenthe. Het gaat om projecten ter hoogte van Klijndijk (N34) en Emmen (N391).

Het betreft het op een zestal kruispunten verwijderen, aanpassen en opnieuw leveren  van de bewegwijzering inclusief ondersteuningsconstructies zoals bewegwijzeringsmasten, lichtwegwijzermasten, fundaties, bewegwijzeringspanelen, lichtwegwijzerarmen en verkeersmaatregelen.

Beide werken hebben een omvang van € 150.000,-.

De werkzaamheden worden gecombineerd uitgevoerd met twee civiele aannemers. Deze twee aannemers zullen de civiele werkzaamheden uitvoeren voor de Provincie Drenthe.

Wij zullen de uitvoering van deze werkzaamheden dan ook oppakken in nauwe samenwerking met onze Van Rens-collega’s in Hoogeveen, zodat wij ook gebruik kunnen maken van de beschikbare lokale kennis en kunde vanuit deze vestiging.